Tudtad, hogy nem sokon múlt az, hogy az MTK miatt kizárják a Herta csapatát a német bajnokságból?Tudtad, hogy Magyarországnak előbb volt profi ligája mint Németországnak?Tudtad, hogy a német focira mekkora hatása volt a Magyar stílus?Tudtad, hogy  volt idő amikor a legnagyobb kihívást egy német csapatnak az jelentette, ha egy magyar találkozott?Bizony volt idő amikor oktatni jártak a magyar klubcsapatok Németországba. Sajnos nem tegnap volt, de jó róla tudni. Sporthírlap 1931.


Fodor Henrik dr. széljegyzetei a diadalmas németországi túrához
A Hungária hazaérkezett Németországból s úgy jött, mint 11 esztendeje a nagy MTK, győzedelmesen, babér- koszorúzottan, diadalok útjáról. Hétfőn érkeztek, kedden már az élet tovább siet, a játékosok új erőt gyűjtenek új küzdelmekre, az öt németországi mérkőzést beírják a Hungária s a magyar labdarúgás történetébe. Öt mérkőzés, öt szám, öt diadalmas emlék. A jelen idő számára itt maradnak a szél jegyeztek.


Fodor Henrik dr.-ral beszélgetünk, csak néhány pereiig, csak néhány krónikába illő esetről. Természetesen ezek nem csupán a Hungáriára vonatkoznak, hanem a kék-fehér győzelmek apropóján túl a német labdarúgásra, sőt továbbmenően: a német és a magyar futball egymáshoz való viszonyára. A német határ ismét megnyílt a magyar futball előtt, tehát nem árt, ha ismerkedünk.
Ismerkedjünk. Beütheti felfedezése A Hungária volt az első magyar futballcsapat, mely elment játszani Beuthenbe. Ezt a sziléziai bányavárost valóban a Hungária fedezte fel Magyarország számára.
— Beuthen városa két nevezetességgel dicsekedik — mondja Fodor dr. — a határában lévő szénbányákkal és a futball csapatával. Ez a csapat évek óta bajnoka Südost-Deutschlandnak és tavaly a Hertha csak úgy jutott el a birodalmi döntőig, hogy előbb nagykeservesen s igen vitatott körülmények között 3:2-re verte Beuthen csapatát.
— A város vezetői nagyon megbecsülik a „nevezetesség”-et. A főpolgármester a mérkőzés előtt összegyűjtötte a Hungária berlini kritikáit s azokat lemásolva, mintegy ezer példányban, egy körlevél kíséretében szétküldte Beuthen lakóihoz, felszólítván őket, hogy a mérkőzésen jelenjenek meg s egyben sok szerencsét kívánt a helyi csapatnak. így dolgozott a főpolgármester a mérkőzés sikerének érdekében. A meccs előtt pedig lejött a pályára és személyesen üdvözölte a Hungáriát.
— A mérkőzést bankett követte, melyre a kitűnő főpolgármester a titkárát küldte el (őt magát talán nagyon lesújtotta a vereség) s a titkár úr meghívta a vendégeket, hogy tekintsék meg a szénbányákat. Erre azonban nem maradt idő. Kárpótlásul megígértük, hogy a Beuthennek, mely május havában középeurópai túrára indul és Bécsben, Linzben, Grácban játszik, igyekezni fogunk Budapesten is mérkőzést szerezni. Annál inkább megígérhettük ezt, mert anyagi tekintetben a beutheniek nagyon szerények.
— A beutheni csapatnak nagy Hinterlandja van Kattowitzban és Kőnigshuteban, melyek bár most _ Lengyel- országhoz tartoznak, színtiszta német városok. Január 1-án, a régi útlevelek átcserélése miatt határzár volt Németország és Lengyelország között.


Ám ennek ellenére több ezren jöttek át Beuthenbe, ahol 8000 ember nézte végig a mérkőzést. De azt mondták, hogy ha nincsen határzár, még legalább három-négyezren jöttek volna,'
— A németek komolyan megbecsülik a beutheni bajnokcsapatot. A mérkőzésen és utána a banketten a helyi notabilitásokan kívül jelen volt Bei- nisoh, Süd-Deutschland elnöke, aki egész vezérkarát magával hozta Breslauból. Beuthen saját kerületét Pallenberg elnök képviselte, míg a mérkőzést a kerületi BT elnöke, Gerlach vezette.
— A Bund január 11-én Beuthen- ben rendezi a Középnémet—Délkelet kupamérkőzést.
— Szóval, ha mi eddig nem ismertük, azért Beuthen mégis komoly gócpontja a német labdarúgásnak.
Hedicke megtérése
és a lipcsei „földrengés11
— A professzionalista csapatok ellen kimondott német bojkott egyik fővezére Hedicke, a közép német alszövetség elnöke volt — folytatja Fodor dr. — Hedicke úr nem akart profit látni Németországban. Most azután elment Drezdába és végignézte a Hungária mérkőzését. A meccs után odarohant Brüll Alfréd páholyához és azt mondta, ő még így nem látott futballozni s boldog lenne, ha a Hungária elmenne Lipcsébe is.
— Hedicke úr azután a DFB-hez fordult és kijárta, hogy a Véréin für Bewegungspiele Leipzig és a Hungária mérkőzését engedélyezzék. Az engedélyt megadták, de Hedicke úr nem volt megelégedve, mert ő azt akarta, hogy a, Bund hirdessen általános futballtilalmat a meccs napjára Lipcsébe, hogy mindegyik futballcsapat .kimehessen — tanulni a Hungáriától. Ezt a kérést a Bund annál kevésbé volt hajlandó teljesíteni, mert január 4-ére volt kisorsolva a Fortuna— Sportfreunde mérkőzés.
— Eleinte hát úgy volt, hogy a Hungária csak a V. für B. Leipzig ellen játszik. A németek azonban súlyos vereségtől féltek s a Leipzig felszólította a liga vezető csapatát, a Fortunát, hogy kombinált csapatot szerepeltessenek a Hungária ellen. A Fortuna elfogadta az ajánlatot. Csakhogy a Sportfreunde nem akarta elhalasztani a bajnoki mérkőzést. Legalább is nem ingyen. Sőt drágán. Annyira drágán, hogy a Fortuna kijelentette, le- játsza a bajnoki meccset, de négy legjobb játékosát a Hungária ellen fogja szerepeltetni. Erre a Sportfreunde panasszal fordult a Bundhoz, mely megtiltotta, hogy a Fortuna játékost adjon a Hungária ellen. Sőt letiltotta a Leipzig mérkőzését is arra az esetre, ha nem egyedül játszik a Hungáriával. Végül' persze mégis kombinált csapattal játszottunk és Lipcsében most valóságos földrengés van, mert a Bund azzal fenyegetőzik, hogy mindkét engedetlen csapatot felfüggeszti. Pláne, hogy a vezető Fortuna — tartalékosan — ki is kapott a Sport- freundetől. A félidőben l:2-re vezettek, de végül 4:3-ra győztek a „barátok”. Ilyen bonyodalmakat okoztunk akaratunkon kívül Lipcse városában.


A berlini fogadalom
— Berlinben lesújtó hatása volt a Hungária nagy győzelmének. A Hertha most rossz napjait éli. A csapat a régi jó, de nincs formában és pechesen is szerepel. Német részről bizony szomorú volt a bankett. És Wernicke doktor, a Hertha elnöke fogadalmat tett, hogy addig mm fo gadnak külföldi csapatot Berlinben, míg a Hungária nem jön el ismét — revánsot adni.
— Úgy látszik, egyelőre szeretnék megkímélni magukat a nemzetközi vereségektől.
A német futball nem ismer téli pihenőt
— Németország klímája általában zordabb a miénknél. És mégis öt mérkőzést játszottunk a tél kellős közepén s csak 1—2 esetben volt fagyos a pálya és 1—2 esetben mély, de egyszer sem lehetett volna játékra alkalmatlannak minősíteni. Kétszer remek napsütéses időben játszottunk. Kétségtelen tehát, hogy télen is lehet játszani. Elvégre még nyáron is van lehetősége annak, hogy egy meccs elázik. Télen talán nagyobb ez a lehetőség, de nekünk öt meccs előtt egy- ízben sem kellett ettől félni. Viszont közönség is van télen. Nürnbcrgben j 8000, Drezdában 12.000. Berlinben 18.000, Beuthenben 8000 és Lipcsében 8000 ember volt a meccsen.
•- Németországban a téli játék egészen természetes. Ott már január 4-én minden alszövetségben folynak a bajnoki mérkőzések, mert hiszen február 15-éig ki kell jelölni a kerületi bajnokokat, akik május 1-éig játszanak az alszövetségi bajnokságokért, mert június 14-én már a birodalmi döntőt játszók. Ki érti, hogy miért nem lehet nálunk, kedvezőbb éghajlat alatt, télen játszani?!


Dekadencia
— A német labdarúgás — melynek reneszánszát maguk a németek is az MTK 1919. évi túrájától számítják, mert akkor ismerkedtek meg a középeurópai nagy stílussal, melyet azután magyar játékosok és trénerek plántáltak át Németországba — 1924—25-ben érte el a középeurópai nívót. A német csapatok akkor a siker reményével vehették fel a küzdelmet a középeurópai csapatokkal. De akkor elbizakodottságukban óriási hibát követtek el. Kimondták 1924-ben az emlékezetes hannoveri határozatot, mellyel megtiltották a professzionalista csapatokkal való érintkezést. Attól kezdve megszűntek Németországban a komoly túrák, elveszítették minden értékes kapcsolatukat s megindult a hanyatlás. A német futball ma eljutott a dekadencia mélypontjára s minden erősebb középeurópai csapat játéknívója magasan a német fölött áll. Ezt igazolják a Hungária, a Vienna, a Rapid, sőt a WAC eredményei is. Az, hogy a délnémetek 3:0-ra és a németek 5:3-ra győztek a magyar válogatott ellen, olyan kivételek, melyek csak a szabályt erősítik.
— Véleményem szerint a német futball csak akkor emelkedhetik ismét a régi magaslatára, ha úgy folytatja a nemzetközi érintkezést, ahogy 1924-ben abbahagyta. Ezt már alighanem a Bund is- belátta, erre vall legalább az újabb hannoveri határozat, mely szerint ezután minden nemzetközi mérkőzést engedélyeznek, még akkor is, ha a külföldi csapat nem vállal revánskötelezettséget. Gyakrabban érintkezve külföldi csapatokkal, többet tanulhatnak a németek s eljuthatnak 1924—25-ös nívójukra.


Nem kell professzionalizmus!
— Ahogy én most kint láttam a helyzetet, a professzionalizmust semmi esetre sem fogják bevezetni. Inkább az olasz mintát követik. A Bund ugyan szeretné megalakítani az önálló professzionalista szövetségeket és alszövetségeket, ezzel a tervvel szemben azonban a német egyesületek összessége mereven szembehelyezkedett.
— A német professzionalizmusból tehát nem lesz semmi. Ök okultak a középeurópai példán. A német OTT — a Reichsaussehuiss Für Leibes- übungen — és elnöke, Lewald dr. államtitkár, ilyen dolgokba nem avatkozik. Ezt ott rábízzák a labdarugó- sportra.


Válogatott ügyek
— Tárgyaltam a brandenburgi al- szövetséggel és megbízatásomhoz képest március 22-re, a cseh-magyar válogatott napjára vagy április 12-re, a svájci-magyar válogatott mérkőzés napjára felajánlottam a magyar második garnitúrát, hogy egy Budapest —Berlin meccset lejátszón. A 'németek azonban azt szeretnék, ha a legjobb magyar csapat játszana ellenük s ezért a Budapest—Berlin mérkőzés az őszi szezon elejére, esetleg augusztusra marad.
— Südost-Deutschland is meghívta a PLASz-t, hogy július 5-iki lengyelországi válogatott mérkőzése előtt játszón egy meccset Beuthenben is. Erről még tárgyalni fogunk.
Készülődés a FÍFA-kongrcsszusra
— Ebben az évben a FIFA-kong- resszust a németek rendezik május 25-én és 26-án, pünkösd két napján Berlinben. Meglátogattam Xandry dr.-t, a Bund vezető főtitkárát, aki lekötelező szívességgel fogadott és azt mondta, reméli, hogy a magyar’ szövetség elnöksége teljes létszámmal fog felvonulni a FIFA-kongresszuson.

A meccstudósítások már régen megjelentek, a tréfák röppentyűi is szétrakétáztak, ezek kissé komolyabb széljegyzetek. A PLASz főtitkárával beszélgettünk, aki nemcsak a Hungária mérkőzéseit nézte, hanem a német labdarúgás ügyeit is, különösen bennünket érdeklő és érintő vonatkozásaiban. De közben itt és ott, öt német városban, a Hungária öt fényes győzelmet aratott. És mindezeknek a feljegyzéseknek ez volt az — apropója.

Sporthirlap 1931 01 pages31 31

forrás Arcanum

Pin It

Hozzászólások (0)

Még senki sem szólt hozzá

Szóljon hozzá!

  1. Hozzászólás vendégként Sign up or login to your account.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location

patreonKérünk támogasd munkánkat akár havi egy mozijegy árával. Köszönjük! A képre kattintva, a Patreon oldalunkra kerülsz.

Rólunk

A Semleges Térfél önálló szurkolói közösség ami a Magyar Labdarúgás fel emelkedését és a szurkolói kultúra megóvását valamint a szurkolók tényszerű tájékoztatását tűzte ki célul. Online szurkolói beszélgetéseink videóink képeink és minden médiatatalmunk ezt a célt szolgálja.

Copyright © 2020 Semleges térfél

Partner oldalak

amigeleken
lokomotiv
ujpest

ferencvaros

Kövess minket a Facebook-on!